Specialisatiejaar Psychotherapie en Counseling in Outdoor en Adventure settings door Focus on Emotion & Outward Bound België

Dit specialisatiejaar richt zich doelbewust op het inzetten en vormgeven van avontuurlijke activiteiten in de natuur als werkmiddel binnen de hulpverlening of in intensieve persoonlijke trajecten, dit zowel voor individuele begeleidingen als voor groepstrajecten zoals therapiegroepen en families. We denken hierbij methodologisch aan: therapeutische wandelgesprekken of wandelcoaching, meerdaagse therapeutische trektochten, werken op touwenparcours of met behulp van avontuurlijke activiteiten in de natuur (rotsklimmen, rivierafvaarten, grotexploraties, …), actieve samenwerkingsopdrachten, … .

We richten ons tot psychotherapeuten, counselors, coaches of mensen die  door hun ervaring in dit werkveld als evenwaardig beschouwd kunnen worden.

We bieden geen technische  ‘skills’ opleiding en ook geen basisopleiding in hulpverlenende vaardigheden aan. De opleiding richt zich wel specifiek op het therapeutisch potentieel dat in dit raakvlak aanwezig is. Er wordt op een actieve manier geëxploreerd hoe dit aangewend, verdiept en verrijkt kan worden en wat hiervoor methodologisch en op het vlak van interventies nodig is.

Het opleidingsjaar begint met een vierdaagse ervaringsgerichte onderdompeling in de materie. Hier kan je vanuit de cliëntpositie een aantal verschillende werkvormen aan de lijve ondervinden. Tegelijkertijd worden de nodige bouwstenen en referentiekaders zichtbaar die de driedaagse modules die daarna volgen voeding zullen geven.

Bij het begin van de eerste driedaagse worden de verschillende leervragen die deze ervaringsvierdaagse opriepen opgelijst en uitgewerkt. Op basis daarvan gaan we samen een deel van het verdere opleidingtraject op maat van de deelnemersgroep verder verfijnen.

De vier residentiële driedaagse opleidingsmodules zijn telkens uit dezelfde onderdelen opgebouwd.

Er komt telkens een specifiek thema aan bod met een theoretisch luik, er zijn werkblokken met oefenmomenten en begeleide intervisie in subgroepen.

de opleiding wordt afgesloten met een eindtweedaagse. Tijdens deze tweedag is er voor elke deelnemer een ‘toonmoment’ voorzien, waarop die, op geheel eigen wijze, haar of zijn persoonlijk leertraject kan vormgeven en met de anderen kan delen.

Het theoretisch luik is een samenspel van input van de opleiders, aanbevolen literatuur en een inbreng van deelnemers. Hiervoor zullen we aan het begin van de opleiding een grote hoeveelheid bronmaterialen aanbieden.

Tijdens de oefenblokken krijgen deelnemers de kans met een specifieke oefening of aanpak of thematiek te experimenteren. Er zal ook gewerkt worden met ‘scenario’s’, waar diverse begeleidersinterventies zullen worden uitgeprobeerd en ingeoefend.

De begeleide intervisie gaat uit van een grote mate van eigen leerverantwoordelijkheid van de deelnemers. Zij brengen eigen ‘cases’ uit hun werkveld in, waarbij de groepsgenoten in deze subgroep het betrokken en bevragend reflectiescherm zijn. De intervisors begeleiden dit leerproces. Soms zullen de cases ook interactioneel worden uitgespeeld en alternatieve interventies uitgeprobeerd.

De specifieke thema’s gaan onder andere over:

  • Outdoor en Adventure Therapy: situering, afbakening en eigenheid
  • context en ontheming
  • basiscondities en randvoorwaarden
  • metaforen, rituelen, projecties en symboliseringen
  • het ‘lijfelijke’ werken in Outdoor en Adventure Therapy

Meer info op https://www.outwardbound.be/nl/open-aanbod/adventure-therapy